CIP Mẹ Khỏe đẹp Spa

Edit

1 likes

464 views

0 members

ABOUT

Dự án bộ nhận diện thương hiệu Mẹ Khỏe Đẹp Spa . lấy ý tưởng từ HOA MẪU ĐƠN | Dùng cách thể hiện font chữ mềm mại ho sự [ vuông tròn] | Dùng gam màu xanh ngọc nhẹ nhàng không khí spa.... Ji Đặng 

CREDITS

0 COMMENTS

Comment