CIP Mẹ Khỏe đẹp Spa

Edit

C07d469323227.562c179b1900b

1 likes

356 views

0 members

ABOUT

Dự án bộ nhận diện thương hiệu Mẹ Khỏe Đẹp Spa . lấy ý tưởng từ HOA MẪU ĐƠN | Dùng cách thể hiện font chữ mềm mại ho sự [ vuông tròn] | Dùng gam màu xanh ngọc nhẹ nhàng không khí spa.... Ji Đặng 

CREDITS

2bfdae9323227.562c179b1efee
Dbdb119323227.562c179b23faf

0 COMMENTS

Comment
Close popup w
Close popup
Close popup