KHOI QUE Brand Identity

Edit

2bbdfe35914201.5713cfd8c6224

0 likes

423 views

1 members

ABOUT

KHÓI QUÊ
Brand Identity
KHÓI QUÊ (The Countryside’s smoke) is my graduation project at DPI center. The reason I make this project is let a delicious cake of my family and also of my hometown in the West of Vietnam can be well knows by other people. Besides that, KHÓI QUÊ is also a part of my sister dream. She want to have a family restaurant in Ho Chi Minh city where selling Banh Tet and other specialties food of the West.When you come to the Countryside’s smoke, you can see a familiar image remind you about the West of Vietnam, feeling and tasting the delicious Banh Tet and other food.
(Khói quê là bài tập cuối khóa của tôi tại trường DPI, tôi tạo ra KHÓI QUÊ với mục đích đưa loại bánh ngon của gia đình, của quê hương miền Tây được mọi người biết đến nhiều hơn, đồng thời cũng muốn thực hiện 1 phần ước mơ của chị gái đó là có được một quán ăn chuyên bán bánh tét và đặc sản miền Tây tại TP HCM.Khói quê sẽ là một quán ăn gia đình chuyên bán bánh tét miền Tây tại TPHCM. Khi đến với khói quê bạn sẽ được nhìn thấy những hình ảnh thân thuộc của miền Tây và cảm nhận vị thơm ngon của bánh tét cùng những loại thực phẩm ăn kèm.)

 
 
 
LOGO

MEANING & GRID

COLOUR & TYPEFACE

 
 
STATIONERY

NAME CARD

ENVELOPE LETTER

LABELS

BEERMAT

APRON

 
 
PACKAGING 

CHOPSTICK PACKAGING (Stand & Deliver)

DELIVERY PACKAGE

GIFT PACKAGE

PAPER BAGS

 
 
SET FOR 1-PERSON

 
 
TET CAKE PATTERN

 
 
KHOI QUE CALENDAR

 
 
 
MIỀN TÂY EMOJI

 
 
.

CREDITS

Creator

Trường Thiện

1334c635914201.5707ff64dacd6
Aaf74735914201.5713cfd8c5ad6
Ae4d6635914201.5707ff64db7e3
6bc76935914201.5707ff64dbd02
88df3d35914201.5707ff64dc182
4ccba735914201.5707ff64dccca
D89a7e35914201.5707ff64dd35a
F68c4435914201.5707ff64dda26
D52b1335914201.5707ff64dc786
Fa7d3d35914201.5707ff64de61a
C7c12c35914201.5713cfd8c6caa
1802af35914201.5707ff64de026
3a019735914201.5713cc47e15e4
Fb170c35914201.5707ff64df5e2
9adce935914201.5707ff64df0bf
96e8cc35914201.5707ff64dfc01
39469335914201.571459964ac1a

0 COMMENTS

Comment
Close popup w
Close popup
Close popup