Power Pole - Cây Trụ Điện

Edit

36fd1115252153.5628ec133db0b

0 likes

191 views

1 members

ABOUT

Người Việt Nam vốn đã quen thuộc với loài cây bê tông với chi chít dây nhợ, chẳng có nơi đâu mà loài cây này lại gắn nhiều với cuộc sống người Việt. Ban ngày thì bán buôn, quảng cáo (thuê nhà trọ, KCBT, Hút...), chơi năm mười, hay đêm về là chỗ tựa cho bác xe ôm hay cho bọn trẻ nghịch ma lon. Cây Trụ Điện vẫn lớn dần theo thời gian, cứ cao mãi xa mãi như tầm vóc người Việt.
 
Vietnamese people are familiar with a kind of concrete plant with scattered lines. This plant is associated with Vietnamese daily lives. In daylight, this plant is a place for building a small spontaneous market, advertisements (room for rent notices, flyers,...), and at night, there is a playground of children, sometime the bike driver choose it as a rest.
The electric pole is still growing up by the time, higher and higher like the Vietnamses.

CREDITS

Creator

Sờ Đờ

5061d215252153.5628ec1342d84
E37a9715252153.5628ebaadda65
B458cd15252153.5628e9f934c6e
17ac8a15252153.5628eb4309d78
36bb3615252153.5628ebab20b5c
10625915252153.5628ec135ef6e

0 COMMENTS

Comment
Close popup w
Close popup
Close popup